نمایش مختصر - کتابخانه دیجیتال آذرخش
خط مشی دسترسیدرباره ماپشتیبانی آنلاین
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
نوع مدرک
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۱۰۷ رکورد از ۲۷۳۲ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی15 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
عنوان :‏‫طراحی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب SewerCAD
شماره راهنما :‏‫‭TD۶۴۵‮‏‫‭/ن۶ط۴ ۱۳۸۹
پدیدآور :نظری، علی
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۹۱.
ناشر :الیاس
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
2.
کتاب
عنوان :مقدمه‌ای بر مکانیک سیالات
شماره راهنما :‏‫‭‭‭‭‬‮‭‬‭TA۳۵۷‮‏‫‭/ف۲م۷ ۱۳۸۶
پدیدآور :ف‍اک‍س‌، راب‍رت‌
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۹۰.‬‮‬‬‬
ناشر :نشر‌ کتاب‌ دانشگاهی‬
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
3.
کتاب
عنوان :اصول تصفیه آب برای کاربرد جهانی
شماره راهنما :‏‫‬‭‬‭TD۴۳۰‭/‮الف‬۵‮الف‬۶ ۱۳۸۷‬
پدیدآور :اسمترست، جورج
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۷.‬
ناشر :اندیشه رفیع
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
4.
کتاب
عنوان :اص‍ول‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ آب‌
شماره راهنما :‏‫‬‭‭TD۴۳۰‬‏‫‭/‮الف‬۸‭‮الف‬۶ ۱۳۸۸
پدیدآور :ام‍ی‍رب‍ی‍گ‍ی‌، ح‍س‍ن‌
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۸.‬‬
ناشر :ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
5.
کتاب
عنوان :گندم
شماره راهنما :‏‫PIR۸۲۲۳‭‬ ‭/و۳۸۶‏‫‭گ۹ ۱۳۸۸
پدیدآور :م‍ودب‌ پ‍ور، م‍رت‍ض‍ی‌
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۹۰.‬
ناشر :علم
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
6.
کتاب
عنوان :مرور جامع مدیریت
شماره راهنما :‏‫HD۳۷‭‬ ‭/ف۲‏‫‬‭س۲۷ ۱۳۸۹
پدیدآور :سالاری، هدایت
تاریخ نشر :‏‫‏۱۳۸۹.‬
ناشر :جامعه‌نگر: سالمی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
7.
کتاب
عنوان :م‍ب‍ان‍ی‌ آب‌ و ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌
شماره راهنما :‏‫‬‭QC۸۶۱/۲‭‏‫‬‭‭/ک‌۲م‌۲ ۱۳۸۸
پدیدآور :ک‍اوی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۹۰.‭‬‬‏‬
ناشر :س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، مرکز...
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
8.
کتاب
عنوان :ف‍اض‍لاب‌ ش‍ه‍ری‌ (جلد اول ) جمع آوری فاضلاب
شماره راهنما :‏‫‬‭‭TD۶۴۵‏‫‭/م۸ف۲ ۱۳۷۸
پدیدآور :م‍ن‍زوی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
تاریخ نشر :‏‫‬۱۳۸۹
ناشر :دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
9.
کتاب
عنوان :طراحی تصفیه‌خانه‌های آب آشامیدنی
شماره راهنما :‏‫‬‭TD۴۳۰‏‫‬‭/ح۵ط۴ ۱۳۸۷
پدیدآور :ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌
تاریخ نشر :‏‫، ‏‫۱۳۹۰.‬
ناشر :علوم روز: شهر آب
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
10.
کتاب
عنوان :اطلس خون‌شناسی:همراه با تکنیک‌های تهیه و ارزیابی گسترشهای خون...
شماره راهنما :‭WH۱۰۰/‬‭س۱۹۲ ‮الف‬ ۱۳۹۰‬
پدیدآور :ساکی، نجم‌الدین
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۹۰.‬
ناشر :خسروی: دیباج
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
11.
کتاب
عنوان :‏‫تحلیل داده‌های پرسشنامه‌ای به کمک نرم افزار ‪‪SPSS‬ (PASW) 19‬‬
شماره راهنما :‏‫‬‭‭HA۳۲‏‫‭/ب۲ت۳ 1391‬
پدیدآور :بایزیدی، ابراهیم
تاریخ نشر :۱۳۹۱
ناشر :عابد
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
12.
کتاب
عنوان :اصول تصفیه آب (تئوری- طراحی)...
شماره راهنما :‏‫‬‭TD ۴۳۰‭‏‫‬‭/ح‌۵‮ال‍ف‌‬۶ ۱۳۸۷
پدیدآور :ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۷.‬
ناشر :فنی حسینیان: شهر آب
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
13.
کتاب
عنوان :آزمایش های آب و پساب
شماره راهنما :‏‫‬‬‭‭
پدیدآور :محیط، بابک
تاریخ نشر :‏‫۱۳۹۰.‬
ناشر :شهرآب: آینده سازان
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
14.
کتاب
عنوان :طناب‌ها و گره‌ها در آتش‌نشانی و امداد
شماره راهنما :‏‫‬‮‭TH۹۳۶۰‏‫‭/ک۲ط۹ ۱۳۹۰
پدیدآور :کاید چهارمحال، غلامرضا
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۹۰.‬
ناشر :فن‌آوران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
15.
کتاب
عنوان :مهندسی حریق
شماره راهنما :‏‫‬‮‭TH۹۱۷۶‏‫‬‮‭‭‭/گ‌۸م‌۹ ۱۳۹۱
پدیدآور :گ‍ل‍م‍ح‍م‍دی‌، رس‍ت‍م‌
تاریخ نشر :‏‫۱۳۹۱.‬
ناشر :فن‌آوران
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو