نمایش مختصر - کتابخانه دیجیتال آذرخش
خط مشی دسترسیدرباره ماپشتیبانی آنلاین
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
ناشران مرتبط
بیشتر...
نوع مدرک
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:پیایند فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۹ رکورد از ۲۷۳۲ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی14 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
پیایند فارسی
عنوان :مجله علمی پزشکی جندی شاپور
تاریخ نشر :۱۳۵۰.
ناشر :معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
2.
پیایند فارسی
عنوان :مجله تخصصی پژوهش و سلامت
ناشر :مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
3.
پیایند فارسی
عنوان :مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
ناشر :سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
4.
پیایند فارسی
عنوان :ماهنامه خبری پژوهشی کلید سلامت
ناشر :مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
5.
پیایند فارسی
عنوان :مجله علمی پزشکی
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
6.
پیایند فارسی
عنوان :توسعه آموزش جندی شاپور
ناشر :مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
7.
پیایند فارسی
عنوان :فصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
8.
پیایند فارسی
عنوان :مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور
ناشر :دانشکده علوم پزشکی نیشابور
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
9.
پیایند فارسی
عنوان :مجله علوم پزشکی رازی
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی تهران
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
10.
پیایند فارسی
عنوان :مجله پزشکی ارومیه (دوماهنامه)
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
11.
پیایند فارسی
عنوان :نشریه دانشکده پرستاری و مامایی
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
12.
پیایند فارسی
عنوان :مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی گلستان
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
13.
پیایند فارسی
عنوان :نسیم دانش
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی همدان
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
14.
پیایند فارسی
عنوان :مراقبت مبتنی بر شواهد
ناشر :علوم پزشکی مشهد
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
15.
پیایند فارسی
عنوان :مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :دانشکده علوم پزشکی بهبهان
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو